top of page

Dansk-svensk gårdshund kull 2021

Valper ventes i uke 9

etter

Mor:   

N SE DK UCH DKJV-18 NJV-18 NORDJV-18 NV-19-20-21 NORDV-23

Samkas Mena MM

Far:

NORD UCH NJV-16 DKJV-16 Absalon

Mena.jpg

Samkas Mena MM

Absalon-20180811.jpg

Absalon

bottom of page